Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Římskokatolická farnost
Lužice u Hodonína
Velkomoravská 23/249
696 18 Lužice

Administrátor farnosti:
P. Mgr. Ing. Vít Hába
Římskokatolická farnost Prušánky
Hlavní 480
696 21 Prušánky

Tel.: 607 529 542
luzice@dieceze.cz

Farnost

Boží Slovo farnosti na rok 2018:
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh.
Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.
Iz 48,17

Dnešní liturgie [B]:

1. čtení: 1Petr 5,1-4
Žalm: Žl 23(22)
2. čtení:
Evangelium: Mt 16,13-19

Kalendář (22.02.2018)
Občanský: Petr
Církevní: svátek Stolce sv. Petra

            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
1. neděle postní
TÝDEN OD 18. 2. DO 25. 2. 2018
Čtvrtek - Svátek Stolce svatého apoštola Petra
neděle 18. 2. 2018
(1. neděle postní)

8:30 Za Štěpána Fukalíka, manželku a celou zemřelou rodinu.
14:00 Pobožnost Křížové cesty
úterý 20. 2.

18:00
Za zemřelého manžela a jeho rodiče.
čtvrtek 22. 2.

17:00

18:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za Ludmilu Hasoňovou, celou živou a zemřelou rodinu.
pátek 23. 2.

Den modliteb a postu za mír.
neděle 25. 2. 2018
(2. neděle postní)

8:30 Za nemocnou osobu, zemřelé rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
14:00 Pobožnost Křížové cesty
• Čtvrtek 22. 2. se v Hodoníně na pastoračním centru koná přednáška Kateřiny Lachmanové - Obrácení není luxus. Vchod z ulice Sadová, v 18:30 h.
• Na sobotu vyhlásil papež František Den modliteb a postu za mír: Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
• V neděli 25. 2. bude sbírka „Haléř svatého Petra„.
• Římskokatolická farnost Hodonín Vás zve na Duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou, Téma: HORSKÉ KÁZÁNÍ (Mt 5,1-12); 25.– 29. 6. 2018 v kostele sv. Vavřince v Hodoníně.
Informace na plakátku (ve vývěsce) a na stránkách hodonínské farnosti. Římskokatolická farnost Mikulčice Vás zve
2. neděle postní
TÝDEN OD 26. 2. DO 4. 3. 2018
neděle 25. 2. 2018
(2. neděle postní)

8:30 Za nemocnou osobu, zemřelé rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
14:00 Pobožnost Křížové cesty
úterý 27. 2.

18:00
Za zaměstnance firmy
čtvrtek 1. 3.

17:00

18:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za Ludmilu Ábelovou a manžela
neděle 4. 3. 2018
(3. neděle postní)

8:30 Na úmysl dárce
14:00 Pobožnost Křížové cesty
Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 18:00 (zimní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2018 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová