Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Římskokatolická farnost
Lužice u Hodonína
Velkomoravská 23/249
696 18 Lužice

Administrátor farnosti:
P. Mgr. Ing. Vít Hába
Římskokatolická farnost Prušánky
Hlavní 480
696 21 Prušánky

Tel.: 607 529 542
luzice@dieceze.cz

Farnost
Boží Slovo farnosti na rok 2017:
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost,
bez níž nikdo nespatří Pána.
Žid 12,14

Dnešní liturgie [A]:

1. čtení: 1Mak 4,36-37.52-59
Žalm: 1Kron 29
2. čtení:
Evangelium: Lk 19,45-48

Kalendář (24.11.2017)
Občanský: Emílie
Církevní: sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
TÝDEN OD 22. 11. do 26. 11. 2017
Úterý - Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa - Památka sv. Cecílie, panny a mučedcnice
Čtvrtek - Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka; na tento den připadá slavnost posvěcení našeho kostela z 22. 11.
Neděle - Slavnost Ježíše Krista Krále
neděle 19. 11. 2017
(33. neděle v mezidobí)

8:30 Za zemřelého manžela a celou živou a zemřelou rodinu.
úterý 21. 11.

--:--
Mše sv. nebude
čtvrtek 23. 11.

17:00

18:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelého švagra, jeho syna a celou živou a zemřelou rodinu
neděle 26. 11. 2017
(Slavnost Ježíše Krista Krále)
8:30 Za Annu Netíkovou, manžela a celou živou a zemřelou rodinu.Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 18:00 (zimní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři
Fond na podporu kněží a pastorace
PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.


Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2017 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová