Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Římskokatolická farnost
Lužice u Hodonína
Velkomoravská 23/249
696 18 Lužice

Administrátor farnosti:
P. Mgr. Ing. Vít Hába
Římskokatolická farnost Prušánky
Hlavní 480
696 21 Prušánky

Tel.: 607 529 542
luzice@dieceze.cz

Farnost
Boží Slovo farnosti na rok 2017:
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost,
bez níž nikdo nespatří Pána.
Žid 12,14

Dnešní liturgie [A]:

1. čtení: 1Tim 6,2c-12
Žalm: Žl 49
2. čtení:
Evangelium: Lk 8,1-3

Kalendář (22.09.2017)
Občanský: Darina
Církevní: sv. Mořic a druhové

            Zdroj: katolik.cz

Farnost Lužice u Hodonína
24. neděle v mezidobí
TÝDEN OD 18. 9. DO 24. 9. 2017
Středa - Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Čtvrtek - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota - Památka sv. Pia zPietrelciny, kněze
neděle 17. 9. 2017
(24. neděle v mezidobí)

8:30 Za zemřelého mons. Josefa Šindara a jeho rodiče.
úterý 19. 9.

19:00
Za zdraví a ochranu Panny Marie a za celou živou a zemřelou rodinu
čtvrtek 21. 9.

18:00

19:00
Eucharistická adorace a možnost slavení svátosti smíření

Za zemřelého Manžela Vladimíra a celou živou a zemřelou rodinu Kučerovu.
neděle 24. 9. 2017
(25. neděle v mezidobí)

8:30 Za zemřelé rodiče a prarodiče, a za celou živou a zemřelou rodinu.
• Dnes (17. 9.) bude v kostele ve 14 h. modlitební setkání za rodiny.
• V pátek 6. října začíná v Hodoníně evangelizační kurz Alfa. Jedná se o 10 setkání na seznamování se s křesťanstvím, svatým Písmem a Bohem. Neváhejte zvát lidi ze svého okolí, více informací ve vývěsce a v zákristii.Mše svaté, pokud není uvedeno jinak:
Úterý a čtvrtek - 19:00 (letní čas)    Neděle - 8:30; Lektoři

Pohyblivé svátky v roce 2017
NE 8. ledna - Svátek Křtu Páně
ST 1. března - Popeleční středa
NE 9. dubna - Květná neděle
NE 16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
NE 23. dubna - Svátek Božího Milosrdenství
ČT 25. května - Slavnost Nanebevstoupení Páně
NE 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého
NE 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
ČT 15. června - Slavnost Těla a Krve Páně
PÁ 23. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
NE 26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
NE 31. prosince - Svátek Svaté rodiny
Zasvěcené svátky
Narození našeho Pána Ježíše Krista (25. 12.)*
Zjevení Páně (6. 1.)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Slavnost Těla a Krve Páně
Panny Marie, Matky Boží (1. 1.)*
Neposkvrněného Početí (8. 12.)
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
svatého Josefa (19. 3.)
svatých apoštolů Petra a Pavla (29. 6.)
Všech svatých (1. 11.)
* Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků na dva.


©

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

© 2008-2017 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová